Wij hebben uw steun nodig!

 

Doneer

U kunt een donatie doen door op de knop 'Doneren' te klikken bovenaan de pagina, gebruikmakend van uw bankkaart of uw Creditcard of door verder de klikken  op deze link.

Of via bankoverschrijving :

Tibetaans Instituut vzw 
IBAN: BE 63 2200 4930 2308 - BIC GEBA BE BB

Donateur 108 euro

Voor elke gift (van minstens 40 euro per jaar) ontvangt u een fiscaal attest in februari 2020. In België hebt u recht op een belastingvermindering tot 45% van de geschonken som.


Steunactie Donateur 108 euro

Het Instituut kan rekenen op de financiële steun van vele trouwe vrienden en schenkers. Met de middelen die we zo verzamelen lossen we de maandelijkse hypotheek af en financieren we de noodzakelijke infrastructuurwerken. Wilt u ons ook steunen? Iedere gift, hoe klein ook, is meer dan welkom! Wij danken u van harte voor uw steun.


Inspirerende cijfers

8 x 108 x 108 = 93 312

Een mala telt 108 kralen. Wanneer 8 x 108 personen zich engageren voor 108 euro brengen ze 93.312 euro bij elkaar. Dit bedrag benadert de jaarlijkse som van 100.000 euro die het Instituut afbetaalt aan lopende leningen.

De maandelijkse kosten voor de leningen van Yeunten Ling bedragen 8.333 euro:

  • 5.333 euro voor afbetaling van de grote tempel en logiesgebouwen (tot 2025)

  • 3.000 euro voor afbetaling van de vernieuwde elektrische installatie en het alarmsysteem in het kasteel (tot 2027)

Dankzij uw steun kunnen we dit alles realiseren en onze werking verderzetten.


Word schenker en doneer 108 euro of een bedrag naar uw keuze

Wilt u aansluiten bij deze steunactie? Dat kan met 

  • een eenmalige donatie 

  • un don annuel de 108 euros

  • un don mensuel de 9 euros

Veuillez vous inscrire par le site web ‘Don’.


Bankgegevens

Voor een schenking met fiscaal attest, gebruik deze bankgegevens (enkel van toepassing voor binnenlandse donaties):

IBAN BE63 2200 4930 2308  - BIC GEBA BE BB

Ten name van het Tibetaans Instituut te Schoten - Vermelding: Donateur

Voor een schenking zonder fiscaal attest en voor alle buitenlandse donaties, gebruik deze bankgegevens:

IBAN BE39 2400 2910 1519 – BIC GEBA BE BB

Ten name van het Instituut Yeunten Ling te Huy - Vermelding: Donateur


Giften en legaten

Als u vragen hebt over giften en legaten, neem dan contact op met  lea.vanrompay@tibinst.orgSteunactie infrastructuur

YEUNTEN LING –  ALGEMENE INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Ieder die wil bijdragen aan de actie voor de algemene infrastructuurprojecten, is zeker welkom. U kiest uw eigen ritme, een eenmalige donatie of een doorlopende opdracht. I


UW SCHENKING MET FISCAAL ATTEST

Vanaf €40 is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest zal u worden toegestuurd einde februari 2020. 45% Van uw gift zal door de overheid worden terugbetaald.


Bankgegevens voor donaties met attest:

IBAN: BE63 2200 4930 2308 - BIC: GEBA BE BB

Ten name van het Tibetaans Instituut te Schoten


UW SCHENKING ZONDER FISCAAL ATTEST 

Indien u geen fiscaal attest nodig hebt, gelieve dan uw gift te storten op de bankrekening van het instituut van uw keuze.


  • Yeunten Ling asbl: IBAN BE39 2400 2910 1519 – BIC: GEBA BE BB

  • Nalanda Instituut asbl: IBAN BE16 0013 9980 4774 - BIC: GEBA BE BB

  • Tibetaans Instituut vzw: IBAN: BE63 2200 4930 2308 - BIC: GEBA BE BB


GIFTEN EN LEGATEN

Als u vragen hebt over giften en legaten, neem dan contact op met  lea.vanrompay@tibinst.org