Wat is 'dana'? Dana is een Pali-woord dat 'vrijgevigheid' betekent. 
Als een van de zes paramita's of 'perfections' is de beoefening van vrijgevigheid een integraal onderdeel van het boeddhistische pad. Dharmalessen worden traditioneel gegeven op basis van dana, die aan een leraar wordt gegeven als erkenning voor het kostbare geschenk dat hem of haar is gegeven.
Dana creëert een "tendrel" (Tib.) of "voorspoedige onderlinge afhankelijkheid" tussen leraar en leerling.